Live-Webinar Viszeralchirurgie Kompakt: Beckenbodenchirurgie

Seminar Viszeralchirurgie Kompakt: Beckenbodenchirurgie, Berlin

Freitag, den 14. Oktober – Samstag, den 15. Oktober 2022
als Live-Webinar über die BDC e|Akademie